Viessmann_MS_01327

Ke komfortní výrobě tepla pomocí zemního plynu nabízí Viessmann různé technologie, které vyhovují nejrůznějším potřebám. Například k použití v novostavbě nebo při modernizaci, pro byt v soukromém vlastnictví, rodinný dům nebo pro velké projekty v bytovém hospodářství. Kondenzační technika chrání ovzduší a životní prostředí Všechny kotle splňují požadavky na efektivní kondenzační techniku. 98 % a více použité energie se přeměňuje na teplo. S tímto nepřekonatelným stupněm účinnosti každý provozovatel plynového kondenzačního kotle aktivně přispívá k ochraně ovzduší a životního prostředí.

Inovativní technika jako nové adsorpční plynové zařízení snižuje spotřebu plynu oproti běžné kondenzační technice přibližně o 25 %. To šetří palivo, snižuje dále emise a vytápění plynem je ještě efektivnější. Progresivní topná technika šetří primární zdroje Viessmann do svých plynových kondenzačních kotlů již zabudoval budoucnost. Díky regulaci spalování se plynové kondenzační kotle automaticky nastavují na různé druhy plynu – včetně příměsi bioplynu. Tím topné systémy trvale splňují požadavky po topných technologiích, které chrání primární zdroje. Výhodou plynového vytápění je i to, že není třeba skladovat a zásobovat palivo. Kompaktní zařízení šetří místo v technické místnosti domu nebo sklepě pro jiné využití. Solární technika využívá bezplatnou energii ze slunce Každé nové vytápění by se dnes mělo kombinovat se slunečními kolektory k využití bezplatné energie ze slunce. Všechny kotle Viessmann jsou k tomu již navrženy.

Systémová technika Viessmann zabezpečuje optimální souhru všech komponentů až po komfortní regulaci – i přes aplikaci přes internet, která splní každý požadavek. Tato brožura informuje o aktuálních zařízeních a obsahuje mnoho dalších užitečných informací o příslušenství, servisu.