VODOINTALACE

Vnitřní rozvody vody

– plastové potrubí a tvarovky PPR
– měděné potrubí a tvarovky
– mosazné tvarovky

Venkovní rozvody vody

– plastové potrubí a tvarovky PE
– potrubí a tvarovky z tlakové litiny
– potrubí a tvarovky z tlakového PVC
– mosazné tvarovky
– armatury např. Hawle
– vodoměry
– podzemní a nadzemní hydranty
– vodoměrné šachty

Čerpadla

 

TOPNÉ SYSTÉMY

– radiátory
– klasické rozvody potrubí ÚT
– podlahové vytápění
– solární vytápění
– tepelná čerpadla
– kotle plynové, na tuhá paliva a elektrokotle
– čerpadla
– regulace
– krby

Rozvody potrubí ÚT

– měděné potrubí a tvarovky
– plastové potrubí a tvarovky

SYSTÉMY PRO OHŘEV

– bojlery elektrické, kombinované a plynové
– solární systém
– krby

Rozvody potrubí

-plastové rozvody PPR
-měděné rozvody

 

PLYNOINSTALACE

Vnitřní rozvod plynu

– černé potrubí a tvarovky
– potrubí a tvarovky z mědi

Venkovní rozvod plynu

– potrubí a tvarovky PE
– armatury
– HUP
– regulátory

SERVISNÍ PRÁCE

– opravy
– čištění
– uvádění do provozu
– odstraňování poruch a havárií
– revize
– tlaková zkoušky
– uvádění plynových spotřebičů a kotlů na tuhá paliva do provozu

KANALIZACE

Rozvod vnitřní kanalizace

– KG potrubí a tvarovky
– HT potrubí a tvarovky
– PVC potrubí a tvarovky
– odtoky
– sifóny

Rozvod venkovní kanalizace

– KG potrubí a tvarovky
– PP potrubí a tvarovky
– potrubí a tvarovky z kameniny
– betonové potrubí
– potrubí a tvarovky z litiny
– PVC potrubí a tvarovky
– šachty
– jímky
– poklopy a mříže
– žumpy

Odvodnění

– drenáže
– geotextílie
– žlaby